Χ.Ε.Ν.ΘΗΒΑΣ  Συμμετοχή-Συνεργασία-Συλλογικότητα

Στην Θήβα η ΧΕΝ ιδρύθηκε το 1966 και έχει 200 τακτικά μέλη. Στο τοπικό μας κέντρο λειτουργούν πολλά προγράμματα που στόχο έχουν την ενημέρωση και την στήριξη της γυναίκας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Χ.Ε.Ν. ΘΗΒΑΣ

Μετά τις εκλογές της 11/2/2019, το νέο Δ.Σ. της ΧΕΝ Θήβας διαμορφώνεται ως εξής:    

 

Πρόεδρος : Ιωάννα Τούσσα
Α' Αντιπρόεδρος : Βασιλική (Βίκη) Μπουνάνου
Β' Αντιπρ. : Τριανταφυλλιά (Φυλιώ) Νόκα
Γεν. Γραμματέας : Ευαγγελία Μαργέτη
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: Σοφία Μπαλόκα
Ταμίας : Δήμητρα Τσέλλου
Μέλη : Μαρία (Μάρω) Διαμαντοπούλου
Ελπίδα Δαλάκα
Μαρία (Μάρω) Μελετίου
Μαρία Φράγκα
Μαρία Δέδε

 

Μέλη Πανελληνίου Συμβουλίου:

 

· Τριανταφυλλιά Νόκα

· Αγλαΐα Κρουσταλλάκη

·  Ευαγγελία Μαργέτη.

Μέλη της Δ.Ε. ΧΕΝ Ελλάδος:

- Ιωάννα Τούσσα

Επιτροπή Υποψηφιοτήτων:


Τακτικά μέλη:

Βενετσιάνα Μαυράκη


Ελένη Βασσά

 

Μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων ΧΕΝ Ελλάδος:

- Μαυράκη Βενετσιάνα