Χ.Ε.Ν.ΘΗΒΑΣ  Συμμετοχή-Συνεργασία-Συλλογικότητα

Στην Θήβα η ΧΕΝ ιδρύθηκε το 1966 και έχει 200 τακτικά μέλη. Στο τοπικό μας κέντρο λειτουργούν πολλά προγράμματα που στόχο έχουν την ενημέρωση και την στήριξη της γυναίκας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Χ.Ε.Ν. ΘΗΒΑΣ

 

Μετά τις εκλογές της 15/2/2017 για την ανανέωση του Δ.Σ., η νέα κατανομή  αξιωμάτων έχει ως εξής:

          

Πρόεδρος : Ιωάννα Τούσσα
Αντιπρόεδρος Α' : Βασιλική (Βίκη) Μπουνάνου
Αντιπρόεδρος Β' : Σωτηρία Μπεθάνη-Φουρτάκα
Γραμματέας : Ευαγγελία Μαργέτη
Ταμίας : Δήμητρα Τσέλλου
Βοηθ. Γραμματέα : Μαρία Δέδε
Βοηθ. Ταμία : Μαρία (Μαρούλα) Στεφανοπούλου
Μέλη: Μαρία (Μάρω) Μελετίου, Αφροδίτη Βενιζέλου, Ειρήνη Τσεκέ, Μαρία (Μάρω) Διαμαντοπούλου, Ελπίδα Δαλάκα.

 

Μέλη Πανελληνίου Συμβουλίου:

 

- Αγλαϊα Κρουσταλλάκη

- Τριανταφυλλιά Νόκα

 

Μέλη της Δ.Ε. ΧΕΝ Ελλάδος:

- Ιωάννα Τούσσα

- Φιλιππή Μαρία

 

Μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων ΧΕΝ Ελλάδος:

- Μαυράκη Βενετσιάνα